Kurzy cvičení rodičů s dětmi

Kurzy cvičení rodičů s dětmi

 • Hodiny probíhají za doprovodu dětských písní a básní, děti cvičí dle pokynů lektorky a rodiče se svým tělem, případně s pomůckami jako jsou velké míče, obruče, overbally……. V lekcích se zaměřujeme na rozvoj a upevnění pohybových dovedností, na podporu psychosociálních vztahů mezi rodičem a dítětem i mezi dětmi a rodiči ve skupince.
 • Zaměřujeme se na správné nošení a manipulování s dítětem v různých polohách – lekce je přizpůsobena dětem, které ještě neplazí, nelezou, ale i dětem, které tyto dovednosti již ovládají.
 • Pokud dítě již chodí před 1 rokem- ideální je, aby navštěvovalo navazující kurz 1-2 roky – Sluníčka.
 • Na lekcích je brán důraz na správný rozvoj v oblasti pohybové i sociální.
 • Vhodné pro již chodící děti.
 • V tomto věku již klademe větší důraz nejen na pohybové dovednosti, ale i rozumové schopnosti dítěte – děti se učí barvy, třídit zvířata podle toho, kde bydlí, druhy ovoce a zeleniny atd.
 • Podporujeme pohybové dovednosti dítěte vhodné pro tuto věkovou skupinu.
 • Cvičení pro maminky, kdy mají dítě u sebe, nemusí tedy řešit hlídání a mohou si dopřát cvičební chvilku pro sebe i s malým dítětem.
 • Náhrady akceptujeme pouze včas omluvené u dané lektorky.
 • Omluva probíhá formou SMS minimálně den předem do 20,00 hodiny, pozdější omluvy nebereme v potaz.
 • Náhrady je nutno vybrat v rámci daného kurzu.