Psycho4Sport

Psycho4sport

Činnost psychologicko-sportovní poradny

 • Psychologická sportovní poradna (PSP) je zaměřena na dlouhodobou, krátkodobou i akutní psychickou přípravu sportovců
 • Objednávání klientů mail: psycho4sport@gmail.com
 • Kontakt:  PhDr. Jiří Šlédr

 

Činnost psychologické poradny probíhá na adrese: 

 • K Botiči 1453/6, Vršovice, 101 00 Praha 10
 • Mobil: +420 608 028 339
 • Výběr vhodného sportu pro dítě
 • Diagnostika předpokladů sportovce pro sportovní činnost
 • Zlepšení individuální výkonnosti sportovců
 • Zlepšení výkonnosti jednotlivců i družstev v kolektivních sportech
 • Zdokonalování psychických dovedností a vědomostí spojených s optimálním výkonem sportovců (stanoveni výkonnostních cílů, koncentrace, relaxační techniky, vizualizace, mentální příprava na vrcholový výkon, atd.)
 • Prevence psychických problémů
 • Akutní intervenční zásahy
 • Krátkodobá i dlouhodobá psychologická příprava
 • Analýza nároků sportovní činnosti na předpoklady sportovce
 • Tvorba tréninkových plánů (týdenní, mezocyklové, sezónní a roční plánování)
 • Spolupráce s trenéry sportovce a rodiči
 • Přednášky a školení trenérů
   
 • Nezvládání emoci
 • Velké rozdíly ve výkonosti v tréninku a v soutěži
 • Neodůvodněné zhoršování sportovní výkonnosti v průběhu sezóny
 • Při neúspěchu ztráta koncentrace pozornosti, zvyšování chybovosti
 • V kritických situacích soutěžního výkonu problémy se zvládáním sebe sama
 • Před výkonem, či v jeho průběhu nervozita, obavy, strach, pláč
 • Zastavení výkonnostního růstu, větší objemy tréninků nepomáhají
 • Ztráta sportovní motivace (vyhoření), vývojové změny
 • Genderová problematika a periodizace vývoje
 • Vztah sportovec, rodič, trenér, realizační tým
   
 • Spolupráce při řešení případu
 • Stupňovité (víceúrovňové) šetření každého případu (diagnostika, terénní sledování, poradenství, intervenční zásahy)
 • Spolupráce s trenérem sportovce, sportovcem (v případě mládeže i s rodiči a školou)
 • Velká šíře záběru poradny: sportovní i kulturní výkony (90 disciplín)
 • Soutěžní, trenérská i pedagogicko-psychologická zkušenost pracovníků PSYCHO4SPORTU
 • Pracovníci Psycho4sportu mají mnoholeté osobní zkušenosti s přípravou sportovců na vrcholné soutěže: OLYMPIÁDY, MISTROVSTVÍ SVĚTA, MISTROVSTVÍ EVROPY, NÁRODNÍ MISTROVSTVÍ
 • Dále se školením trenérů na výkonnostní i vrcholové úrovni, s vedením hráčů i týmů na vrcholové úrovni v individuálních i týmových sportech v ČR i v zahraničí
 • Mgr. Petr Capoušek, speciální pedagogika
 • PhDr. Jiří Šlédr, psychologické poradenství, sportovní psychologie
 • Standardní konzultace 1700 Kč / 60 minut
 • Monitoring sportovce při tréninku, resp. soutěžním výkonu 1700 Kč / 60 minut
 • Výkonnostní sporty 1700 Kč / 60 minut
 • Vrcholové sporty 2500 Kč / 60 minut
 • Školení trenérů 5000 Kč / 90 minut

 

Komplexní psychologická vyšetření

 • Standardní 18.000 Kč – 4 hodiny testování, 6-8 hodin vyhodnocování, interpretací a rozhovorů, včetně osobního vysvětlení / 90 minut
 • Nadstandardní 22.000 Kč – 4-5 hodiny testování, 7-9 hodin vyhodnocování, interpretací a rozhovorů (navíc hloubková diagnostika aktuálních psychických stavů), včetně osobního vysvětlení / 90 minut
 • Sociometrická (analýza skupinových vztahů) 7-15 členů – 30.000 Kč
 • Tréninkové plány roční, mezocyklové a týdenní - 15.000 Kč
 • Ceny pro sportovní svazy dohodou
 • Při dlouhodobé spolupráci individuální tvorba cen