SK Dotace a projekty

Dotace a projekty

Národní sportovní agentura

SK HAMR, z.s. obdržel v roce 2022 finanční podporu od Národní sportovní agentury ve výši 3.180.870,- Kč, která je poskytnuta na realizaci projektu „Sportovní činnost dětí a mládeže v SK HAMR, z.s.“

Dotace je poskytnuta v rámci programu MŮJ KLUB a je určena na podporu činnosti sportovního klubu a na zabezpečení sportovní a pohybové činnosti dětí a mládeže v celém kalendářním roce 2022.

Podpora Hlavního města Prahy

SK HAMR, z.s. obdržel v roce 2022 účelovou dotaci od Hlavního města Prahy určenou na úhradu provozních nákladů sportovních areálů ve výši 3.000.000,- Kč.

SK HAMR, z.s. obdržel v roce 2022 účelovou dotaci od Hlavního města Prahy určenou na nákup stroje na úpravu beachvolejbalových kurtů ve výši 220.000,- Kč.

SK HAMR, z.s. obdržel v roce 2022 účelovou dotaci od Hlavního města Prahy určenou na podporu sportovních zařízení v souvislosti se zvýšením cen energií ve výši 1.410.000,- Kč.

Hlavní město Praha

Fotbal

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického fotbalu v Praze pro rok 2022. V rámci projektu zpracovaného Pražským fotbalovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši 46.813,- Kč.

 

Tenis

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického tenisu v Praze pro rok 2022. V rámci projektu zpracovaného Pražským tenisovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši 464.800,- Kč.

 

Volejbal

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického volejbalu v Praze pro rok 2022. V rámci projektu zpracovaného Pražským volejbalovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši 390.042,- Kč.

 

Badminton

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického badmintonu v Praze pro rok 2022. V rámci projektu zpracovaného Pražským badmintonovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši 203.840,- Kč.

 

Aerobik

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického aerobiku v Praze pro rok 2022. V rámci projektu zpracovaného Českým svazem aerobiku a fitness FISAF byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši 58.300,- Kč.

Městská část Praha 10

Městská část Praha 10 poskytla SK HAMR, z.s. v roce 2022 finanční prostředky ve výši 300.000,- Kč na projekt s názvem „SK HAMR – celoroční činnost mládežnických oddílů SK HAMR, z.s.“. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty na základě předloženého projektu v oblasti sportu, mládeže a tělovýchovy.