SK HAMR

Informace o členství v SK HAMR z.s.

Sportovní klub SK HAMR z.s. (dále jen Spolek) nabízí jak jednotlivcům, tak i právnickým osobám možnost přidruženého členství (dále jen členství) v SK HAMR z.s.. Tento typ členství je, kromě jiného, spojen i s možností využívat sportoviště ve sportovních areálech HAMR za výhodnějších podmínek stanovených výhradně pro členy Spolku. Zároveň toto členství umožňuje účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti Spolku.

Mezi další práva člena patří i možnost sdružovat se v jednotlivých sportovních oddílech Spolku, případně se stát prostřednictvím Spolku registrovaným členem příslušného pražského nebo českého sportovního svazu. Fyzická osoba získává členství v SK HAMR z.s. pokud vyjádří svůj souhlas s členstvím, uhradí stanovený členský příspěvek a poskytne SK HAMR z.s. své osobní údaje – datum narození a kontaktní spojení. Členové Spolku mají povinnost chránit veškerý hmotný i nehmotný majetek Spolku, pečovat o něj a předcházet škodám. Členové Spolku po dobu svého členství vykonávají svoji činnost ku prospěchu Spolku a pro zachování jeho dobrého jména.

Stanovy SK HAMR, z.s. ke stažení ve formátu PDF ZDE

Vznik a vývoj klubu

 • Sportovní klub SK HAMR, z. s. je jedním z největších sportovních klubů v České republice. Aktuálně má přes 20.000 členů, z toho je téměř 1.500 dětí, které jsou registrované u různých sportovních svazů.
 • Od doby svého vzniku (rok 2000) se Sportovní areály HAMR neustále rozrůstají – co do rozlohy a počtu areálů i počtu sportů.
 • Činnost SK HAMR, z. s. se zaměřuje na oblast podpory sportovních aktivit jednotlivých sportovních oddílů, na evidenci a rozšiřování členské základny a registraci členů z řad dětí a mládeže do zastřešujících svazových organizací jednotlivých sportů.
 • V roce 2016 jsou součástí SK HAMR, z. s. oddíly tenisu, beachvolejbalu, squashe, aerobiku, badmintonu, stolního tenisu, fotbalu a veslování.

Do našich oddílů každým dnem přibývají noví členové.

SK HAMR je doma v areálech HAMR

 • Sportovní klub SK HAMR, z. s. působí v areálech HAMR-Braník a HAMR-Záběhlice.
 • Denní návštěvnost areálů HAMR je 3100 až 4000 sportujících a dalších osob.
 • Nabízíme široké spektrum sportovišť a další vyžití (27 tenisových dvorců, 11 beachvolejbalových kurtů, 20 badmintonových kurtů, 8 squashových kurtů, 4-8 stolů na stolní tenis,  fotbalové hřiště na malou kopanou, 4 florbalové haly, vedené lekce ve dvou cvičebních sálech, fitness centrum, kondiční tréninky, služby fyzioterapeuta a sportovních masérů).

Trenérská podpora

 • Ve sportovním klubu SK HAMR, z. s. působí 85 kvalifikovaných trenérů a lektorů, kteří se věnují dětem ve všech sportech.
 • Kromě trenérů všech sportovních odvětví (aerobik, badminton, beachvolejbal, fotbal, squash, stolní tenis, tenis a veslování) máme specialisty na rozvoj kondice, která je pro zlepšení výkonu zvláště u závodních hráčů velmi důležitá.
 • V areálu HAMR-Záběhlice máme oddělení fyzioterapie a masáží, které pomáhá hráčům s regenerací.
 • Důležitou součástí komplexního přístupu ke sportu je také psychologie, proto nabízíme dětem a rodičům spolupráci se sportovním psychologem.

Činnost klubu

 • Plníme dlouhodobé cíle rozšíření členské základny klubu a zároveň sportovní nabídky pro děti a mládež. Všem našim hráčům chceme poskytnout kvalitní materiálové vybavení a spolupráci s kvalifikovanými trenéry a cvičiteli.
 • Zaměřujeme se nejen na závodní hráče, ale také na široké věkové spektrum dětí a mládeže, věnující se sportu na rekreační úrovni – ať již v našich sportovních školách nebo během letních sportovních kempů. Rádi bychom se nově věnovali také dětem ze sociálně slabších skupin.
 • Důraz klademe také na spolupráci se základními, středními, vysokými školami a Domy dětí a mládeže, kterým dlouhodobě poskytujeme výrazně zvýhodněné ceny sportovišť.

SK HAMR, z.s. finančně podporují:

SK HAMR, z.s. obdržel v roce 2017 finanční podporu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 1.939.000,- Kč, která byla poskytnuta na realizaci projektu „ Sportovní činnost dětí a mládeže v SK HAMR, z.s.“ Dotace je určena na podporu činnosti sportovního klubu a na zabezpečení sportovní a pohybové činnosti dětí a mládeže v celém kalendářním roce 2017.