Přihláška do SK HAMR

Členství v SK HAMR z.s.

V návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/079 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako "GDPR Nařízení") zapsaný spolek SK HAMR, z.s. K Vodě 3200/3, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČ: 22846662, L 22194 vedená u Městského soudu v Praze a zapsaný spolek SK HAMR – veslování, z.s., K Vodě 3200/3, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČ: 04487249, L 63812 vedená u Městského soudu v Praze provádí novou registraci svých členů tak, aby veškeré osobní údaje, jež jsou členy takto poskytnuty byly chráněny a zpracovávány v souladu s GDPR Nařízením.

Veškeré potřebné informace jsou dostupné na přihlášce do zapsaných spolků SK HAMR, z.s. nejpozději počínaje dnem použití GDPR Nařízení (tj. ode dne 25. května 2018) taktéž na veřejně přístupné internetové stránce https://skhamr.cz/page.php?sid=1033&Lang=cs

 

Novela zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, ve znění účinném od 31. 7. 2019 vyžaduje za účelem identifikace fyzické osoby evidované u sportovní organizace uvádění rodného čísla. Z tohoto důvodu jsme nuceni nově požadovat pro evidenci členské základny i rodné číslo sportujících dětí a mládeže v SK HAMR, z .s. V případě odmítnutí uvedení rodného čísla Vašeho dítěte nemůžeme nadále poskytovat cenově zvýhodněnou úhradu členských příspěvků.

 

Přeregistrace se provádí vyplněním nové přihlášky.

 

Pokud subjekt v rámci přeregistrace své osobní údaje neposkytne, může to mít za následek omezení práv plynoucích z členství ve spolcích SK HAMR, z.s., zejména co do práva požívání členských výhod.