Dotace a projekty

Dotace a projekty

Projekt:

  • FVE HAMR - Sport a.s.
  • CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002114
  • Je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cíl projektu:    

  • Realizace fotovoltaické elektrárny (FVE) o celkovém výkonu 203,36 kWp pro vlastní spotřebu areálů HAMR. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie a snížení zátěže na životní prostředí.