Aktuální informace

Všeobecné obchodní podmínky HAMR pro permanentkové rezervace

Všeobecné obchodní podmínky HAMR

 1. Platnost
  1. tyto všeobecné obchodní podmínky sdružení HAMR (dále jen HAMR), upravují služby provozované HAMR.
  2. součástí těchto všeobecných obchodních podmínek je právě platný ceník.
  3. právní vztahy, které nejsou upraveny těmito všeobecnými obchodními podmínkami nebo zvláště uzavřenou smlouvou se řídí obchodním zákoníkem.
 2. Objednávka
  1. Objednavatel si objednává služby provozované sdružením HAMR prostřednictvím objednávky, kterou podá osobně na recepci areálu nebo své požadavky pošle emailem.
  2. Objednávka musí obsahovat všechny potřebné náležitosti, které jsou nutné pro řádné splnění.
  3. Objednávka se uzavírá na celé hodiny respektive půlhodiny.
  4. Objednávka se uzavírá na pravidelnou rezervaci v konkrétní den a čas na období dle ceníku.
  5. Objednávka obsahuje:
 • u tenisu a beachvolejbalu 55 minut hry + 5 minut úklidu dvorce prováděného objednavatelem
 • u badmintonu, squashe a stolního tenisu 60 minut hry
 • trenéra podle ceníku
 • ostatní definované parametry
 1. objednávka nezajišťuje stálé číslo sportoviště
 2. v případě, že zákazník vyžaduje hraní na jednom konkrétním sportovišti bez možnosti přesměrování na jiné sportoviště, zaniká mu nárok na náhrady.
 3. Potvrzení objednávky
  1. Potvrzením objednávky se rozumí její potvrzení emailem nebo podpisem objednávky na recepci.
  2. HAMR má možnost v případě oprávněné pochybnosti (např. o platební schopnosti objednatele) objednávku nerealizovat, případně smlouvu vypovědět s okamžitou platností, přičemž tím není dotčeno právo HAMR na náhradu vzniklé škody.
  3. objednavatel i HAMR budou v rámci smluvního vztahu respektovat obchodní podmínky, ceníky a technické možnosti. 
 4. Realizace objednávky
  1. HAMR bude postupovat podle pokynů objednavatele obsažených v objednávce.
  2. k činnosti nad rámec objednávky si vyžádá předchozí souhlas objednavatele.
 5. Platba objednávky
  1. Klient je povinen uhradit objednávku do data splatnosti. Při nedodržení data splatnosti si Hamr vyhrazuje právo objednávku zrušit.
  2. U badmintonové, tenisové, beachvolejbalové, fotbalové školy, školy stolního tenisu … se za uzavřenou objednávku považuje platba všech jejích objednatelů.
 6. Reklamace, odpovědnost
  1. HAMR bude realizovat objednávky objednavatele ve shodě se zákony ČR.
  2. v případě oprávněné reklamace ze strany objednavatele se stanoví výše škody maximálně do výše neodebrané ceny služeb zaplacených objednavatelem.
 7. Povinnosti návštěvníka
 • návštěvník je povinen se seznámit s Provozním řádem areálu a Provozním řádem sportoviště.
 • návštěvník je povinen nahlásit příchod na sportoviště recepci sportovního areálu – recepce sdělí návštěvníkovi číslo sportoviště

Systém náhrad

 1. HAMR umožňuje při předplacení služby na vypsané období provádět tzv. náhrady neodebrané poměrné části služby – jednotky. Jednotkou se pro tento případ rozumí - hodina tenisu (55 minut hra + 5 minut údržba dvorce), hodina badmintonu, squashe, hodina „sportu“ s trenérem apod. Části hodin (např. 15, 45 minut) nelze nahradit.
 2. Náhradou se rozumí nepeněžní možnost výběru náhradního termínu pro uskutečnění poměrné části neodebrané služby.
 3. Náhradu lze uplatnit pouze, pokud je nemožnost čerpání služby nahlášena HAMR do 19.00 hod. předchozího dne (např. během pondělí je možno do 19.00 hod. nahlásit nepřítomnost na úterý). V ostatních případech je nečerpaná služba - označena jako „pozdní náhrada“ a její čerpání je možné pouze tehdy, pokud byla HAMR služba prodána jinému zákazníkovi.
 4. Nárok na náhradu lze uplatnit a odebrat po dobu 30-ti dnů od jejího vzniku a v cenovém pásmu shodném nebo nižším. Výběr náhrady ve vyšším cenovém pásmu je možný pouze po uhrazení vzniklého peněžního rozdílu, vypočteného dle platných permanentkových cen. Výběr náhrady v nižším cenovém pásmu nezakládá nárok na náhradu vzniklého peněžního rozdílu.
 5. Po uplynutí lhůty 30-ti dnů nárok na náhradu zaniká.
 6. Pokud předplacená služba zahrnuje i platbu trenéra, nevztahuje se na ni lhůta 30-ti dnů a náhradu lze čerpat kdykoliv během období, ve kterém byla uplatněna, a dále za podmínek uvedených výše.
 7. Nepřízeň počasí nebo vliv jiných skutečností nezávislých na vůli HAMR nezakládá objednavateli nárok na náhradu objednané služby.
 8. V případě, že zákazník vyžaduje hraní na jednom konkrétním dvorci bez možnosti přesměrování na jiný dvorec, zaniká mu nárok na náhrady.

Buďte s námi v kontaktu

sportovní areály Hamr sport


HAMR SPORT Záběhlice

Záběhlice

ul. Záběhlická
106 00 Praha 10

  272 772 762
  272 773 809
  272 774 030

HAMR SPORT Štěrboholy

Štěrboholy

U školy 430
102 00 Praha 10

  734 428 970

HAMR SPORT Braník

Braník

Vltavanů 1542
147 00 Praha 4

  244 462 467
  244 462 470


Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Pro vytvoření nebo zrušení rezervace kontaktujte prosím recepci na výše uvedených číslech.