Aktuální informace

Provozní řád dětského koutku a kavárny

Rodiče, děti a všechny další osoby, které využívají a pohybují se v dětském koutku a kavárně jsou povinni řídit se tímto provozním řádem. Rodiče jsou povinni seznámit s ním své děti způsobem přiměřeným jejich věku. Aktuální znění provozního řádu je k dispozici rovněž v dětském koutku a kavárně.

1. Hlídání dětí v dětském koutku a prostoru kavárny zajišťují sami rodiče nebo zletilý doprovod dětí. Za bezpečnost dětí v dětském koutku zodpovídají rodiče nebo jejich doprovod.

2. Do dětského koutku je zakázán vstup ve venkovní obuvi. Je zakázáno šplhat po sítích a atrakcích z venku.

3. Do dětského koutku a kavárny je zakázán vstup se zvířaty!

4. Do dětského koutku je zakázáno vnášet předměty či látky, které by mohly ohrozit život či zdraví osob, a to zejména dráždivé chemické látky, pyrotechniku, zbraně, sirky, zapalovače, ostré předměty (jehly, špendlíky, nůžky apod.), ale také nevhodné hračky. Povolené jsou hračky plyšové.

5. Rodiče odpovídají za všechny škody, které dítě způsobí na zařízení dětského koutku či majetku kavárny nebo jiné dospělé osobě či dítěti.

6. Všichni návštěvníci jsou povinni dbát pokynů obsluhujícího personálu.

7. Za své osobní věci je zodpovědný sám návštěvník.

8. Do dětského koutku mají zakázán vstup děti i dospělý doprovod s akutně probíhajícími infekčními chorobami, včetně rýmy, průjmu apod.

9. Do dětského koutku a kavárny je zakázáno nosit vlastní jídlo a nápoje!!!

10. Veškeré atrakce splňují bezpečnostní normy, přesto veďte děti k opatrnosti a ohleduplnosti.

Vstup do dětského koutku je bez časového omezení a a stojí 80 Kč, po uhrazení dítě obdrží identifikační pásku určenou pro daný den, bez které může být dítě z koutku vykázáno.
Všichni návštěvníci provozovny jsou povinni dodržovat všechna tato upozornění!
Děkujeme za dodržování uvedených pravidel a těšíme se na Vaši návštěvu!

     

Buďte s námi v kontaktu

sportovní areály Hamr sport


HAMR SPORT Záběhlice

Záběhlice

ul. Záběhlická
106 00 Praha 10

  272 772 762
  272 773 809
  272 774 030

HAMR SPORT Braník

Braník

Vltavanů 1542
147 00 Praha 4

  244 462 467
  244 462 470


Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Pro vytvoření nebo zrušení rezervace kontaktujte prosím recepci na výše uvedených číslech.